Instalacje elektryczne

Nasza firma Darvin.eu zajmuje się głównie wykonywaniem instalacji elektrycznych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Wykonujemy kompleksowe instalacje elektryczne Warszawa i okolice dla budynków nowo wybudowanych jak i remontowanych. Pod pojęciem instalacje elektryczne mamy na myśli nie tylko te związane bezpośrednio z dostarczaniem energii elektrycznej w obrębie budynku, ale także:

  • instalacje sieci komputerowych
  • instalacje domofonowe oraz bram automatycznych
  • instalacje telewizji kablowej i satelitarnej
  • instalacje telefoniczne i alarmowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować się następującymi walorami użytkowymi i montażowymi:

  • funkcjonalność
  • bezpieczeństwo
  • niezawodność
  • wymienialność
  • estetyka
  • ochrona środowiska

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej sprowadza się do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, negatywnymi skutkami cieplnymi prądami przeciążeniowymi skażeniem środowiska polem magnetycznym.